Paměť

Veronika Psotková

PAMĚŤ 


...subjektivní, jedinečná, vyprávěj, ptej se, nezaznamenáš-li, zmizí... 


rabicová síť, dřevo, 2022
MEMORY 


... subjective, unique, tell, ask, it will disappear if you don’t take note... 


steel wire mesh, wood, 2022