Latte a cheescake

Veronika Psotková

site-specific

“I pro tebe latté a cheescake?…”

2023, rabicová síť, žárově zinkováno

 

Site - specific instalace pro zaslepenou bránu barokní zdi na ostrově Kampa v Praze. 

Ženské figury vycházejí z estetiky sochařské výzdoby barokních a klasicistních domů.

 

 

 

“ Latte and Cheescake for You As Well ?…”

 

 2023, wire mesh, galvanized

Site - specific installation for walled gate in a baroque wall on the island of Kampa in Prague.

Women figures are inspired with sculptural decoration of baroque and classicistic houses aesthetics.