Diana

Veronika Psotková

Diana, rabicová síť, 250 cmx 100 x 80cm, 2020