Euforie

Veronika Psotková

2017, rabicová síť, cca 130 - 180 cm na objekt

Něžná symbolika nejbližšího spojení mezi ženou a dítětem - mezi mnou a mými dcerami - a naladění na “stejnou vlnu” společného blaha. Znamená pro mne zachycení krátkého, pomíjivého, ale intenzivního poznávání se s novým životem.