"Perličky"

Veronika Psotková

“Perličky”, rabicová síť, ocelové lano, 2019

 


Instalace je aktuálním zápisem do pomyslného sochařského deníku mateřství/rodičovství autorky. Námětem instalace je hravost, kdy se jako rodiče stáváme prvotřídní součástí dětského světa. Otázkou zůstává, nakolik jsme hybateli či průvodci tímto světem my a nakolik je to naopak. 


“Perličky” spontánně navazují na instalace “Velké prádlo”(2015), “Euforie” a “Napojení” 2017 a “Mum’s Coffee” (2019) a další.
Devět perliček, pět navlékačů a čtrnáctimetrová ulice Krajinská v Českých Budějovicích