Napojení

Veronika Psotková

2017, rabicová síť, cca 160 x 180 cm

Objekt, jehož přirozenou součástí je prostředí v němž je instalován - člověk je přímým odrazem toho, jaké zázemí, společnost a krajina ho utváří.