Sauna

Veronika Psotková

2013, rabicová síť, železná konstrukce, syntetický UV nátěr, UV osvětlení

Instalace "Sauna" vznikla rok po "Bikiny klubu" a je jeho pánskou alternativou. Objekt o velikosti 2,5 x 3,1 x 2 m s pěti mužskými figurami se ovšem od Bikiny klubu více posouvá do virtuálně - environmentálního prostoru a nabízí pozorovateli možnost hlubšího prožití sochařských objemů, stejně jako nekonvenční vnímání prostoru.


Celá instalace je opatřena UV aktivním barevným nátěrem, který pod UV světlem vytváří odlehčený a rozjasněný dojem. Oproti Bikinám, které jsou spíše interaktivní, je "Sauna" uzavřeným objektem, který nenabízí pozorovateli přímou účast, ale spíš možnost voyersky sledovat "dění" uvnitř.