Vojenské opevnění / Bunker

krepový papír v krajině Hlučínska
screpe paper in Hlučín region

Bunker I Bunker I
Bunker II Bunker II
Bunker II
Bunker II