"Polštářky", 2015
"Pillows", 2015

lehčený pigmentovaný beton, 140 x 140 x 45 cm, součástí instalace "Velké prádlo" na nádvoří Novoměstské radnice v Praze
pigmented concrete, 140 x 140 x 45 cm, part of the "Big Laundry" installation on the courtyard of the Newtown hall, Prague

Polštářky Polštářky Polštářky