"Onona" / "Heshe"

Výtvarný návrh pro výstavu "Transgender Me" - Prague Pride 2012

Art Project for the " Transgender Me" exhibition - Prague Pride 2012

Onona

Název díla: "Onona"

Materiál: románský cement (umělý kámen), předpokládaná velikost - výška cca1m (životní)
fotodokumentace modelu - výška 25 cm (1:4)

Koncept:
Sousoší "Onona" je zamýšleno jako sestava resp. hra 4 kamenů - 2 horních a 2 dolních polovin mužského a ženského torza.
Jde o symboliku podivné hry přírody, která zamíchala "kameny" - stavební jednotky rozlišující mužské a ženské znaky, které nejsou v souladu s vlastní psychikou lidské bytosti, vyjádřenou přímou tělesností.

Materiál - kámen (beton) evokuje samotnou tíhu, zátěž, břemeno nechtěného těla pro vědomí.

- sousoší je variabilní

zatím nerealizováno pro nedostatek výstavního prostoru


Title: "Heshe"

Material: romanian cement (artificial stone), expected size - aprox. 1m (lifesize)
fotodocumentary of the model - height 25 cm (1:4)

Concept:
Sculptural group "Heshe" is ment to be composition or precisely game of 4 stones - 2 upper and 2 lower halves male and female torso.

It is a symbolism of a weird game of nature, that mixed up "stones" - building units distinguishing male and female characters, that are not in harmony with own psyche of a human being - expressed with straight physicality.

The material - stone or concrete evokes its own weigh, the burden of unwanted body for the consciousness.

- the composition is variable

for now not realized for lack of exhibition space


Onona Onona