výstava socharky.cz, Reduta Brno 2012

socharky.cz - Veronika Psotková, Lucie Kozelská, Markéta Prášková, Jana Smělíková

sochařky sochařky sochařky sochařky sochařky


"Mamabela" - instalace drátěných figur v prostoru atria - rabicové pletivo, syntetický lak, 2011/12
composition of wirefigures in the atrium space - rabitz netting, synthetic polish, 2011/12

sochařky sochařky sochařky sochařky sochařky sochařky