Dědova zahrada / Grandpa's garden

rabicové pletivo, drát, nano povrch (3 figury), syntetický lak
rabitz netting, wire, nano- coat (3 figures), synthetic coat
2009

Dědova zahrada Dědova zahrada
Dědova zahrada Dědova zahrada
Dědova zahrada Dědova zahrada
Dědova zahrada Dědova zahrada
Dědova zahrada Dědova zahrada