Dědova zahrada / Grandpa's garden

rabicové pletivo, drát, nano povrch (3 figury), syntetický lak
rabitz netting, wire, nano- coat (3 figures), synthetic coat
2009

Dědova zahrada Dědova zahrada
Dědova zahrada Dědova zahrada
Dědova zahrada Dědova zahrada
Dědova zahrada Dědova zahrada
Dědova zahrada Dědova zahrada
Dědova zahrada Dědova zahrada
Dědova zahrada Dědova zahrada
Dědova zahrada Dědova zahrada
Dědova zahrada Dědova zahrada
Dědova zahrada Dědova zahrada
Dědova zahrada Dědova zahrada