Ondra / Ondra

2008, dětský figurální portrét, sádra, 58 cm
2008, child figurative portrait, plaster, 58 cm

Ondra Ondra Ondra Ondra Ondra Ondra