Rozestláno / Pillows

2008
2008
Spolupráce s Janou Smělíkovou
rozestláno

"R o z e s t l á n o"
Veronika Psotková a Jana Smělíková

Instalaci "Rozestláno" jsme vytvořily bezprostředně pro prostor kavárny Trojka.
Původní inspirací nám byly naše předchozí práce, na kterých jsme pracovaly jako nezávislé autorky. Propojením a dalším rozvojem našich původních záměrů jsme se společnou cestou dostali k novým rozměrům naší dosavadní tvorby.
Celou instalaci jsme pojaly jako pohodlný prostor pro relaxaci, lenošení v peřinách, válení se v polštářích, což by mohl být ideální způsob k vychutnání si dobré kávy, leč v kavárně ne zcela reálný. V tomto nově vytvořeném měkkém prostoru jsme zanechaly své stopy - paměť okamžiku, zachycení našeho společného odpočinku, lehkou konverzaci na lenošce a aniž bychom si to na začátku uvědomily, tak i určitý záznam našeho přátelského vztahu.
Nosným prostředkem pro ztvárnění těchto figurálních námětů se stala závěrečná práce "Otisky" Jany (FaVU), v níž se zabývala otisky svého vlastního těla a vytvořila tak sestavu jedinečného nábytku "na míru" (k vidění na www.myspace.com/janasmelikova). Polštář, který je pak nejčastějším prvkem instalace, byl původně vymodelován pro práci "Luxus" Veroniky , kde tvořil luxusní plato na vejce - v betonovém provedení.
Materiálem, který maximálně vyhovoval našim nárokům pro tento projekt, je recyklovaný papír - zejména reklamní prospekty supermarketů a bulvární plátky, které přispěly našemu všeobecnému přehledu, dále pak karton, který dosloužil provozu kavárny.
březen 2008

rozestláno rozestláno